Startpagina

Forumvoorwaarden

‘Denk mee met je bank’ Community Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn – samen met de Spelregels – van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Community Denk mee met je bank (DMMJB).

Voorwaarden voor toegang en registreren

Registratie is vereist voor deelname aan DMMJB en kan enkel op uitnodiging. Een registratie is volledig na het invullen van het registratieformulier op www.rabobank.nl/denkmee en het klikken op de link in de bevestiging e-mail. Met de registratie ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Spelregels.

Wijziging Algemene Voorwaarden en Spelregels

Rabobank behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en/of Spelregels te wijzigen. Bij veranderingen stelt Rabobank je hiervan tijdig op de hoogte. Indien je niet akkoord kunt gaan met de wijziging, bestaat de mogelijkheid jouw registratie te beëindigen. Indien je na het van kracht worden van de wijziging(-en) blijft deelnemen aan de community, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de verandering(-en).

Vertrouwelijkheid van jouw (registratie)gegevens

Jouw (registratie)gegevens zijn vertrouwelijk. Elk gebruik van DMMJB via jouw gebruikersnaam en wachtwoord is echter jouw eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer jouw gebruikersnaam en wachtwoord door derden worden gebruikt. Rabobank is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en toezenden van gebruikersnamen en wachtwoorden en uit welk gebruik daarvan ook.
Verder is op jouw persoonsgegevens het Privacy Statement van de Rabobank Groep van toepassing.

Juistheid van informatie / soorten informatie

Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je je hebt geregistreerd op DMMJB. Je schrijft je niet in onder een valse identiteit. Je volgt eventuele aanwijzingen van moderatoren op.
Rabobank heeft het recht om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemer om wat voor reden dan ook uit te sluiten of uit te schrijven, ook zonder schending door betreffende deelnemer van de Algemene Voorwaarden en/of de Spelregels.

Je stemt toe de andere leden (alsook de moderatoren) met respect te behandelen. Je zult geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere leden op een andere manier lastig vallen.
Ook zal je het platform niet gebruiken voor commerciële uitingen (in welke vorm dan ook), noch voor onrechtmatige en/of strafbare gedragingen (inclusief het plaatsen van materiaal/foto’s e.d. waarop rechten van derden rusten).
Rabobank heeft het recht om, naar eigen goeddunken, dergelijke uitingen geheel of gedeeltelijk te verwijderen en eventueel andere maatregelen te nemen.

Toestemming tot het sturen van e-mails

Met jouw registratie geef je Rabobank toestemming voor het aan jou versturen van e-mails. Bij alle e-mails heb je de mogelijkheid je af te melden voor het ontvangen van berichten.

Uitschrijven DMMJB

Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor DMMJB door een mail te sturen naar community@rn.rabobank.nl. Bij uitschrijving ontvang je van Rabobank een bevestiging via de mail.

Intellectuele eigendomsrechten en hergebruik van bijdragen

De intellectuele eigendomsrechten van de database, de inhoud, de vormgeving, de technologie en de website DMMBJ behoren toe aan Rabobank (en/of diens licentiegevers). Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging hiervan (anders dan de informatie die je zelf aan Rabobank/DMMJB hebt toevertrouwd) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke en expliciete toestemming van Rabobank.

Door het gebruik van DMMJB geef je Rabobank onherroepelijk volmacht om jouw bijdrage zonder beperkingen of kosten(-vergoedingen) te bewerken, te hergebruiken, te exploiteren en te publiceren, bijvoorbeeld in tijdschriften, op websites etc. Je geeft Rabobank tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Rabobank is hierbij niet verplicht om de auteur te noemen.

Het is anderen dan Rabobank niet toegestaan bijdragen op DMMJB te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de auteur of van Rabobank als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Rabobank evenmin toegestaan om zonder toestemming van Rabobank samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan DMMJB te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Klachten

Als u op DMMJB een bijdrage tegenkomt die naar uw mening inbreuk maakt op uw rechten of op rechten van derden, of die volgens u in strijd is met de Algemene Voorwaarden en/of Spelregels, verzoeken wij u om dat zo spoedig mogelijk aan ons te melden (via community@rn.rabobank.nl). Wij zullen de klacht dan onderzoeken en eventueel maatregelen nemen.

Aansprakelijkheid en Rechtskeuze

Op de relatie tussen Rabobank en jou in het kader van DMMJB, is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter.

Rabobank is niet aansprakelijk voor de (juridische en/of andere) gevolgen van jouw activiteiten op DMMJB, noch in, noch buiten Nederland.
Rabobank sluit elke aansprakelijkheid uit voor (directe en indirecte) schade, die voortvloeit uit of in relatie staat tot het gebruik van DMMJB c.q. de (tijdelijke) onmogelijkheid om DMMJB te gebruiken en/of te raadplegen.

Indien je vragen hebt over de Algemene Voorwaarden en/of Spelregels, kun je contact met ons opnemen. Stuur je bericht naar community@rn.rabobank.nl.

Denk mee met je bank Community Spelregels

Denk mee met je bank (DMMJB) is een besloten community waarin echte mensen deelnemen. De community managers zijn echte medewerkers van Rabobank en zij participeren in deze community met echte klanten van de verschillende lokale banken. Gezamenlijk werken deze mensen aan het beantwoorden van vragen, het inbrengen van ideeën, suggesties en verbeteringen rondom de producten en diensten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Je bent als klant van de Rabobank van harte welkom om jouw stempel op de community te drukken, met inachtneming van de volgende spelregels. In het belang van iedere deelnemer in deze community hanteren wij zowel deze Spelregels als de Algemene Voorwaarden.

Denk mee met je bank

Denk mee met je bank is een besloten community waarin klanten meedenken over zowel landelijke als lokale activiteiten, diensten, producten en processen van de Rabobank. In deze community kunnen leden de dialoog aangaan met zowel hun lokale bank als met elkaar. Hoewel er binnen DMMJB een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod komt, is de community niet primair gericht op het beantwoorden van servicevragen. Voor deze vragen verwijzen wij je graag naar bijvoorbeeld facebook.com/rabobank of twitter @Rabobank.

Vragen die door onze moderators als servicevragen worden bestempeld kunnen worden verwijderd.

Wees jezelf

Mensen respecteren je meer, reageren vaker en behandelen jou als een echt persoon wanneer je met jouw eigen identiteit aanwezig bent binnen de community. Wees daarom jouw leuke zelf in plaats van SuperHero2014. Hoewel we het niet verplichten, denken wij dat je een leukere en betere online ervaring hebt wanneer je verantwoordelijk bent voor jouw eigen woorden.

Val op!

DMMJB is gebouwd voor ontdekking, directe betrokkenheid en persoonlijke erkenning. Kom in contact met mensen met wie je gemeenschappelijke interesses hebt. Praat en discussieer in het forum rondom jouw passies en interesses op een manier die jouw persoonlijkheid weerspiegeld.

Eerlijk duurt het langst

Wij zijn een voorstander van transparantie, oprechtheid en openheid. Lieg niet over je identiteit, kennis of leeftijd. Reageer niet in naam van andere personen, creëer geen nepaccounts en laat andere mensen geen gebruik maken van jouw account. Deze community is gebaseerd op bijdragen van echte mensen, wees een van hen! Stel gerust moeilijke vragen en beloon de tijd en moeite van anderen.

Blijf aardig

Hoewel een grapje altijd welkom is, is het belangrijk om je te realiseren dat humor nooit iemand mag kwetsen. Wat jij als grapje bedoelt, kan door iemand anders als intimiderend, denigrerend of beledigend worden opgevat. Om dit te voorkomen willen we je vragen om geen grappen te maken ten koste van anderen. Wees je bewust van de andere deelnemers in de community. Plaats daarom bijvoorbeeld geen seksueel of gewelddadig materiaal.

Wees kritisch

Positief kritische reacties en opbouwende kritiek zijn een vruchtbare voedingsbodem voor elke community, ze dragen bij aan een gezonde conversatie en discussie zonder dat mensen persoonlijk worden aangevallen. Wanneer je een reactie plaats in de community stel jezelf dan de volgende vraag: zou ik dit antwoord ook recht in iemands gezicht durven te geven? Mocht het antwoord op deze vraag ‘nee’ zijn, dan is het misschien verstandig om je reactie te herzien.

Help elkaar

Niet alleen het meedenken op gestelde vragen, maar juist ook het delen van jouw eigen ervaringen op het forum dragen bij aan een relevante community. Jij zou wel eens hét antwoord kunnen hebben op de prangende vraag van een andere deelnemer. Door het delen van informatie groeien we als community!

Wees relevant

DMMJB is een community waarin we jou als klant van Rabobank graag om jouw input vragen. Het is geen enkel problem als je praat over onderwerpen die na aan jouw hart liggen, zolang het maar relevant is voor de conversatie. Het plaatsen van niet-relevante content, zoals bijvoorbeeld advertenties of spam wordt verwijderd door onze moderatoren.

(On)gelukkige relatie

Wanneer DMMJB toch niets voor jou blijkt te zijn, heb je altijd de mogelijkheid om niet langer deel te nemen aan de community of je uit te (laten) schrijven. 

Bekijk mobiele versie